Dominik Żelazny - Dydaktyka PWr
PWr - Wydział Elektroniki

...Start

...Aktualności

...Dydaktyka

...Konsultacje

...Materiały

...Zadania

.........PO/KPO

.........SCR - Sieci

.........SPD

.........TI

.........TR

...Publikacje

...Kontakt

...Odstresowywacz

Opisy poszczególnych zadań do wykonania w ramach zajęć.

Zasady ogólne i wzory sprawozdań:
SPD_2016_06_23.pdf
SPD_-_wzor_sprawozdania.pdf
Pomiar_czasu.cpp

Zadanie 1:
Zadanie_1.pdf
f_Cmax_tester.exe
rpq_100.txt
rpq_200.txt
rpq_500.txt

Zadanie 2:
Zadanie_2.pdf
akceleracja_w_NEH_-_przyklad_z_zajec.pdf
algorytm_NEH_2013_04_05.exe
algorytm_NEH_2013_04_05.txt
bench_fs.txt
neh_tester.txt
neh_tester_[2013_03_21].zip
output.txt

Zadanie 3:
Zadanie_3.pdf
algorytm_Carliera.exe
algorytm_Carliera.txt
in100.txt
in200.txt
in50.txt
wyniki.txt
zad3_tester.exe
zad3_tester.txt

Zadanie 4:
INSertionAlgorithm.exe
UZUPEŁNIENIE.txt
Zadanie_4.pdf
algorytm_INSA_krok_po_kroku.zip
bench_js.txt
bench_js_out.txt
input.txt
small_bench.txt
small_bench_krok_po_kroku.txt
ta01_krok_po_kroku.txt

Zadanie 5:
Zadanie_5.pdf
algorytmy_PFSP_aktualizacja.zip
bench_fs.txt
bench_js.txt
f_celu_pfsp_cavg.txt
f_celu_pfsp_cmax.txt

 "Nikt nie jest tak stary, by nie mógł się jeszcze czegoś nowego nauczyć."
Ajschylos, poeta grecki