Dominik Żelazny - Dydaktyka PWr
PWr - Wydział Elektroniki

...Start

...Aktualności

...Dydaktyka

...Konsultacje

...Materiały

...Zadania

.........PO/KPO

.........SCR - Sieci

.........SPD

.........TI

.........TR

...Publikacje

...Kontakt

...Odstresowywacz

Opisy poszczególnych zadań do wykonania w ramach zajęć.

Zadanie 1:

Zadanie 2:

Zadanie 3:

Zadanie 4:

Zadanie 5:

 "Wyobraźnia znaczy więcej niż wiedza."
Albert Einstein, fizyk-teoretyk