PWr - Wydział Elektroniki

...Start

...Aktualności

...Dydaktyka

...Konsultacje

...Materiały

...Zadania

.........PO/KPO

.........SCR - Sieci

.........SPD

.........TI

.........TR

...Publikacje

...Kontakt

...Odstresowywacz

 Dotychczasowy dorobek publikacyjny.

Konferencje:
[PDF] Multi-objective optimization of production schedules, Pempera Jarosław, Smutnicki Czesław, Żelazny Dominik, Production engineering : innovations and technologies of the future / pod red. Edwarda Chlebusa. Wrocław : Institute of Production Engineering and Automation. Wrocław University of Technology, s. 285-289, 2011.
[PDF] [link] Multi-criteria optimization in control of switched system, Drąg Paweł, Żelazny Dominik, Proceedings of the 2012 13th International Carpathian Control Conference (ICCC) : High Tatras, Podbanské, Slovak Republic, 28-31 May, 2012 / eds. Ivo Petráš [i in.]. Piscataway, NJ : IEEE, s. 125-130, 2012.
[PDF] [link] Memetic algorithm approach for multi-criteria network scheduling, Rudy Jarosław, Żelazny Dominik, Proceeding of the International Conference on ICT Management for Global Competitiveness and Economic Growth in Emerging Economies (ICTM 2012), Wroclaw, Poland, September 17-18, 2012. Wrocław : College of Management Edukacja (WSZ E), s. 247-261, 2012.
[PDF] [link] Wielokryterialna optymalizacja pracy systemu wytwarzania o strukturze przepływowej, Żelazny Dominik, Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji / pod red. Ryszarda Knosali. Opole : Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, s. 620-630, 2012.
[PDF] Optymalizacja Wielokryterialna W Problemie Marszrutyzacji (VRP), Żelazny Dominik, Automatyzacja procesów dyskretnych : teoria i zastosowania. T. 1 / pod red. Andrzeja Świerniaka i Jolanty Krystek. Gliwice : Wydawnictwo Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, s. 157-163, 2012.
[PDF] [link] Algorytm równoległy dla problemu marszrutyzacji, Jagiełło Szymon, Żelazny Dominik, Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji / pod red. Ryszarda Knosali. Opole : Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, s. 748-757, 2013.
[PDF] [link] Równoległy algorytm SA dla pewnego problemu wielokryterialnego, Pempera Jarosław, Żelazny Dominik, Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji / pod red. Ryszarda Knosali. Opole : Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, s. 479-490, 2013.
[PDF] [link] Szeregowanie wielokryterialne w zastosowaniach sieciowych, Rudy Jarosław, Żelazny Dominik, Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji / pod red. Ryszarda Knosali. Opole : Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, s. 618-628, 2013.
[PDF] [link] Algorytm przeszukiwania z zabronieniami dla dwukryterialnego problemu przepływowego, Pempera Jarosław, Żelazny Dominik, Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 1 / pod red. Ryszarda Knosali. Opole : Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, s. 635-645, 2014.
[PDF] [link] Genetic Algorithm with Selective Local Search for Multi-Objective Permutation Flow Shop Scheduling Problem, Żelazny Dominik, Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 1 / pod red. Ryszarda Knosali. Opole : Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, s. 689-698, 2014.
[PDF] Przeszukiwanie lokalne i algorytmy populacyjne dla wielokryterialnego problemu gniazdowego, Rudy Jarosław, Żelazny Dominik, Automatyzacja procesów dyskretnych : teoria i zastosowania. T. 1 / pod red. Andrzeja Świerniaka i Jolanty Krystek. Gliwice : Wydawnictwo Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, s. 199-206, 2014.
[PDF] Solving multi-objective permutation flowshop scheduling problem using CUDA, Pempera Jarosław, Żelazny Dominik, 20th International Conference on Methods and Models in Automation & Robotics, s. 347-352, 2015.

Czasopisma:
[PDF] [link] Solving Multi-criteria Vehicle Routing Problem by Parallel Tabu Search on GPU, Jagiełło Szymon, Żelazny Dominik, Procedia Computer Science, vol. 18, s. 2529-2532, 2013.
[PDF] [link] Optimizing Bicriteria Flow Shop Scheduling Problem by Simulated Annealing Algorithm, Pempera Jarosław, Smutnicki Czesław, Żelazny Dominik, Procedia Computer Science, vol. 18, s. 936-945, 2013.
[PDF] [link] Very fast non-dominated sorting, Rudy Jarosław, Smutnicki Czesław, Żelazny Dominik, Decision Making in Manufacturing and Services, vol. 8, nr 1/2, s. 13-23, 2014.
[PDF] Wielokryterialny trójwymiarowy problem pakowania, Kacprzak Łukasz, Rudy Jarosław, Żelazny Dominik, Gospodarka Materiałowa & Logistyka, R. 66, nr 11, s. 40-44, 2014.
[PDF] Optymalizacja wielokryterialna w dystrybucji paliw, Pempera Jarosław, Żelazny Dominik, Gospodarka Materiałowa & Logistyka, R. 66, nr 11, s. 45-48, 2014.
[PDF] [link] Solving multi-objective job shop problem using nature-based algorithms new Pareto approximation features, Rudy Jarosław, Żelazny Dominik, International Journal of Optimization and Control : Theories & Applications, vol. 5, nr 1, s. 1-11, 2015.
[PDF] [link] GACO: A Parallel Evolutionary Approach to Multi-objective Scheduling, Rudy Jarosław, Żelazny Dominik, EMO 2015, Part I, LNCS 9018, pp. 307–320, 2015.
[PDF] [link] Multi-criteria 3-dimension bin packing problem, Kacprzak Łukasz, Rudy Jarosław, Żelazny Dominik, Research in Logistics & Production, vol. 5, nr 1, s. 85-94, 2015.
[PDF] [link] Multi-criteria optimization in fuel distribution, Pempera Jarosław, Żelazny Dominik, Research in Logistics & Production, vol. 5, nr 1, s. 77-84, 2015.
[PDF] [link] Multi-Criteria Fuel Distribution A Case Study, Rudy Jarosław, Żelazny Dominik, ICAISC 2015, Part II, LNAI 9120, pp. 272–281, 2015.
[PDF] [link] Acceleration of Neighborhood Evaluation for a Multi-objective Vehicle Routing, Jagiełło Szymon, Rudy Jarosław, Żelazny Dominik, ICAISC 2015, Part II, LNAI 9120, pp. 202–213, 2015.
[PDF] [link] A new approach for multi-criteria scheduling, Pempera Jarosław, Rudy Jarosław, Smutnicki Czesław, Żelazny Dominik, Computers & Industrial Engineering, vol. 90, s. 212-220, 2015.

 "Dane bez uogólnienia to tylko plotka."
Robert Pirsig, amerykański pisarz i filozof