Dominik Żelazny - Dydaktyka PWr
PWr - Wydział Elektroniki

...Start

...Aktualności

...Dydaktyka

...Konsultacje

...Materiały

...Zadania

.........PO/KPO

.........SCR - Sieci

.........SPD

.........TI

.........TR

...Publikacje

...Kontakt

...Odstresowywacz

Listę zajęć dydaktycznych mogą Państwo sprawdzić na stronie http://prowadzacy.iiar.pwr.wroc.pl/.
 "Optymizm jest najczęściej wynikiem intelektualnej pomyłki."
Raymond Aron, francuski socjolog i filozof